Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Górnośląskie Dni Dziedzictwa.

W ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, których koordynatorem w Polsce jest Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Stowarzyszenie Młodzież Górnośląska z dniem 29 września rozpocznie II edycję Górnoślaskich Dni Dziedzictwa.
Głównym celem pozostaje przybliżenie wspólnotom lokalnym dziedzictwa kulturowego regionu, uświadomienie jego bogactwa i różnorodności. Program GDD 2006 realizowany będzie w ponad dwudziestu miejscowościach województw śląskiego i opolskiego przez kilkudziesięciu wolantariuszy. Na terenie naszej gminy zaplanowane jest zwiedzanie w dniu 30.09. o godz. 1400  Fabryki Wyrobów Metalowych w  Osowcu założonej w 1785 roku. Zwiedzajacych oprowadzał będzie Pan Piotr Jędrzej.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam.

                                               Jan Stonoga.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.