Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Oferta Funduszu Mikro.

                          www.funduszmikro.pl

 

Fundusz Mikro jest powstałą w 1994 r. instytucją działającą nie dla zysku (not-for-profit), statutowo zajmującą się finansowym wspieraniem rozwoju najmniejszych polskich przedsiębiorstw oraz upowszechnianiem i promowaniem pozytywnych wzorców przedsiębiorczości. Kapitał na realizację celów statutowych pochodzi z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości.

 

Fundusz Mikro realizuje swoją misję w całej Polsce poprzez sieć 36 Oddziałów i 6 Punktów Obsługi Klienta. Za ich pośrednictwem ze stworzonej przez FM możliwości uzyskania stałego dostępu do kapitału na rozwój firmy skorzystało dotąd przeszło 38 tys. właścicieli małych przedsiębiorstw , którym wypłaciliśmy łącznie kwotę ponad 600 mln zł, udzielając ponad 78 tys. pożyczek. Dzięki współpracy z Funduszem Mikro wiele małych firm mogło utrzymać się na rynku w warunkach rosnącej konkurencji, a część rozwinęła się na tyle, że powstały w nich nowe miejsca pracy.

 

Kapitałowo i organizacyjnie jesteśmy przygotowani do współpracy ze znacznie większą liczbą osób prowadzących działalność gospodarczą w małej skali. W celu dotarcia do tej grupy przedsiębiorców z informacją o działalności Funduszu Mikro i możliwości korzystania z kapitału, którym zarządza, szukamy kontaktu ze wszystkimi lokalnymi organizacjami i instytucjami, mającymi styczność z mikroprzedsiębiorczością lokalną. Mamy przekonanie, że załączona informacją będzie przydatna dla wielu przedsiębiorców odwiedzających Państwa stronę internetową a poszukujących kapitału na rozwój własnej firmy.

 

 

 

Z poważaniem

 

Jerzy Bilicz

 

Kierownik oddziału

Funduszu Mikro

w Opolu

 

 

adm. J.S.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.