PIĘKNA ZAGRODA Z NASZEJ GMINY

(wyciąg z komunikatu komisji konkursowej)

 

 

Do konkursu „Piękna wieś opolska 2006” - po raz ósmy organizowanego przez samorząd województwa w ramach programu odnowy wsi - dokonano zgłoszeń z 29 gmin (31 w roku ubiegłym). Wizytując zgłoszone wsie, projekty i zagrody komisja konkursowa odwiedziła łącznie 42 miejscowości (47 w roku 2005). Komisja wszystkim uczestnikom składa podziękowanie za udział w konkursie i gościnne przyjęcie na terenie wizytowanych wsi, projektów i zagród. W szczególności dziękuje osobom, które podjęły się trudu prezentacji oraz przyczyniły się do sprawnego przeprowadzenia wizytacji terenowych.

 

 

Kategoria NAJPIĘKNIEJSZA ZAGRODA

 

Do konkursu zgłoszono 12 zagród (jak w roku ubiegłym). Kryteria konkursu w tej kategorii tworzą wysokie wymagania wobec uczestników. Posesja musi być obecną bądź dawną zagrodą wiejską oraz miejscem zamieszkania i pracy. Wymagane jest utrzymanie wysokiej jakości zabudowy i estetyki poszczególnych części zagrody: mieszkalnej, gospodarczej i rekreacyjno – wypoczynkowej przy jednoczesnym poszanowaniu wiejskiego krajobrazu kulturowego. Funkcje gospodarcze zagrody winny mieć charakter rozwojowy i oddziałujący na wieś. Od właścicieli oczekuje się zaangażowania w sprawy wsi i przyjęcia odpowiedzialności za utrzymanie przyległych terenów publicznych. Łączne spełnienie tak określonych wymagań jest niezwykle trudne, a ważne jest, aby nagradzane gospodarstwa w jak najszerszym wymiarze, jako przykład dla innych, reprezentowały zakładane właściwości wzorcowe.

 

III miejsce i nagrodę w wys. 1.000 zł otrzymała zagroda Pana Waldemara Sochor w Węgrach (gmina Turawa) Zagroda leży na uboczu nad Kanałem Młynówka Małej Panwi. Jest wtopiona w ścianę lasu. Zabudowania tworzy nieczynny młyn wraz z częścią mieszkalną stanowiącą wyodrębniona bryłę oraz budynek gospodarczy z chlewnią. Miejsce sprawia bardziej wrażenie ustronnego pensjonatu niż gospodarstwa użytkującego 115 ha i prowadzącego intensywną produkcję zwierzęcą i roślinną. W istocie konsekwentne, ale nienaruszające charakteru miejsca przebudowy oraz przesunięcie parku maszynowego na ubocze, uczyniły posesję atrakcyjnym miejscem zamieszkania oraz wypoczynku w ścisłym kontakcie z naturą. Te okoliczności oraz zasoby w postaci stylowego młyna z pełnym wyposażeniem oraz zarybionego stawu sprawiają, iż o nowe funkcje związane z hotelarstwem czy turystyką wiejską nie będzie tu trudno. Gospodarstwo uchodzi za wzór postępu rolniczego, a gospodarze są cenieni za ich społeczne zaangażowanie w życie gminy.

 

 

Serdecznie gratulujemy laureatom tak wysokiego miejsca.

 

 

P.S. Dziękujemy także uczestnikom konkursu z lat ubiegłych za wkład w proces „Odnowy wsi” i promocję Gminy Turawa.

W roku 2003 w kategorii „Najpiękniejsza zagroda wiejska” Gminę Turawa reprezentowali Państwo Irena i Roman Wiesiołek z Kotorza Małego.

            W roku 2004 Ligota Turawska otrzymała wyróżnienie i nagrodę w wysokości 1 000 zł w kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi” za projekt pod nazwą „Wiejska Izba Regionalna – otwarte miejsce spotkań”.

            W kategorii „Najpiękniejsza zagroda wiejska” dyplom uznania od Marszałka Województwa Opolskiego otrzymali Państwo Krystyna i Bernard Nowak z Kotorza Małego.

            W roku 2005 Gmina Turawa także aktywnie uczestniczyła w konkursie. Ligota Turawska otrzymała podpisany przez Marszałka Województwa Opolskiego dyplom uznania za udział w konkursie w kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi”. Ligota Turawska wystartowała z projektem pod nazwą: „Obelisk upamiętniający powstanie Osiedla – Siedlungu w Ligocie Turawskiej oraz wiejski plac zabaw dla dzieci Pod bocianim gniazdem”.

            Z kolei w tym samym roku w kategorii „Najpiękniejsza zagroda wiejska” Gminę reprezentowali Państwo Franciszek, Józefa i Przemysław Miśta z Kotorza Małego (Dyplom uznania).

 

 

                                                                                              Oprac. T.G. – UG Turawa

 

Młyn i zagroda Państwa Sochorów na przełomie XIX i XX wieku.jpeg Zagroda Państwa Sochorów w czerwcu 2006 roku.jpeg konkurs-zagroda-Węgry 001.jpeg konkurs-zagroda-Węgry 007.jpeg

 

adm. J.S.

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 25-09-2006 10:20

Przewiń do góry