Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Gminny Konkurs Kroszonkarski.

Urząd Gminy Turawa zaprasza mieszkańców naszej gminy do udziału w Gminnym Konkursie Kroszonkarskim, ktoryodbędzie się 30 marca br. o godz. 1000 w siedzibie urzedu. W konkursie obowiązywał będzie niżej zamieszczony regulamin.

REGULAMIN

konkursu na zdobienie jaj wielkanocnych

ORGANIZATOR: URZĄD GMINY W TURAWIE

CEL: Konkurs ma na celu podtrzymanie tradycji związanych ze Świętami
Wielkanocnymi wśród mieszkańców naszej gminy.

ZASADY REGULAMINU

I. W konkursie mogą brać mieszkańcy gminy Turawa.

II. Przed przystąpieniem do konkursu należy 2 ozdobione, ugotowane jajka /gotować co najmniej 2 godz./, oznaczone nazwiskiem, przedłożyć Komisji Konkursowej, następnie tą samą techniką ozdobić 1 jajko w czasie ok. 3 godzin.

III. Prace oceniane będą w kategoriach:
a/ 7 – 10 lat                       Pisanki Pani Doroty Kokot z Trzęsiny 001.jpeg
b/ 11 – 13 lat
c/ 14 -16 lat
d/ dorośli

i według technik:

a/ rytowniczej
b/ dowolnej /pozostałe techniki/

IV. Zdobienie jaj odbywa się z materiałów własnych.

V. Kryteria oceny prac:
a/ poziom wykonania
b/ dobór materiałów
c/ pomysłowość

VI. Kroszonki biorące udział w konkursie stanowią własność organizatora.

VII. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymują nagrody rzeczowe.

VIII. W kwestiach spornych interpretacja regulaminu należy do Komisji Konkursowej.


ORGANIZATOR

opr. J.S.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.