ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE „UKWIECONA GMINA” 2006

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie ogłoszonym przez Urząd Gminy na najpiękniejszy przydomowy ogródek we wsiach Gminy Turawa pod nazwą „Ukwiecona Gmina”. Chęć udziału w konkursie należy zgłosić sołtysowi najpóźniej do dnia 28 P8190018.jpegkwietnia 2006 roku. Sołtysi przekażą listy chętnych do udziału w konkursie do Urzędu Gminy Turawa najpóźniej do dnia 8 maja 2006 roku. Komisja konkursowa będzie wizytować przydomowe ogródki kwiatowe w miesiącu maju (18 maja, czwartek) i sierpniu (17 sierpnia, czwartek) 2006 roku. Po zakończeniu dwóch etapów komisja zadecyduje o przyznaniu nagród. O szczegóły dotyczące konkursu proszę pytać w Urzędzie Gminy Turawa w Referacie Promocji i Programów Pomocowych, tel. 077 4212 109.

 

 

Regulamin konkursu „UKWIECONA GMINA” w roku 2006

 

 

 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby zamieszkujące na terenie Gminy Turawa.
 2. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

- 18 maja

- 17 sierpnia

 1. Chęć udziału w konkursie należy zgłosić sołtysowi danej wsi najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2006 roku.
 2. Sołtysi przekażą listy chętnych do udziału w konkursie do Urzędu Gminy Turawa najpóźniej do dnia 8 maja 2006 roku.
 3. Przydomowe ogródki kwiatowe oceniane będą przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Turawa.
 4. Komisja konkursowa będzie wizytować przydomowe ogródki kwiatowe w miesiącu maju (18 maja, czwartek) i sierpniu (17 sierpnia, czwartek) 2006 roku.
 5. Uczestnik zgłaszając się do konkursu deklaruje udział w dwóch etapach konkursu „Ukwiecona Gmina”.
 6. Punkty i oceny dokonywane będą po każdym z dwóch etapów.
 7. Nagrody zostaną przyznane za łączną liczbę punktów uzyskanych w obydwóch etapach.
 8. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody ufundowane przez Urząd Gminy Turawa.
 9. Ocenie poddane będą:

- wygląd ogólny

- stan trawnika

- ład i porządek

- kwiaty jednoroczne

- kwiaty wieloletnie

- krzewy ozdobne

- kompozycje balkonowe (tarasy)

- inwencja własna gospodarzy (ciekawe pomysły)

 

 1. W sprawach spornych i nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzygać będzie komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Turawa

 

T.G.

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 16-02-2006 13:53

Przewiń do góry