Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

15-lecie FALI.

                                                                     Turawa, 9.12.2005r.

 

 

W grudniu 1990 roku ukazał się pierwszy numer kwartalnika "Fala". Osoby związane z jej dotychczasowym ukazywaniem się spotkały się z okazji 15 lecia jej istnienia.

Zaproszonych gości powitał inicjator powstania „ FALI „ Pan Walter Świerc.

Następnie historię i założenia tego kwartalnika przedstawił redaktor naczelny Jerzy Farys.

Oto fragmenty tego wystąpienia:

"Na łamach kwartalnika Fala ukazała się historia wszystkich wsi naszej gminy. Były to prace

W. Świerca, Danuty Matysek, jak również moje a obecnie pana Alfreda Kupki. Na podstawie tych prac o tematyce historycznej i regionalnej powstały liczne już prace magisterskie. Również nasi kapłani ukazali historię naszych kościołów i parafii. Ale Fala to nie tylko wydarzenia odległe, ale szczególnie przedstawia ona wydarzenia aktualne. .Jesteśmy tubą urzędu gminy, lecz niestety do końca nie wykorzystaną. Na łamach Fali możemy śledzić realizację inwestycji realizowanych przez Gminę na terenie naszych wsi. Mieszkańcy naszych wsi a szczególnie sołtysi pokazują prace jakie wykonano w czynie społecznym. Również mogliśmy śledzić przebieg kolejnych dożynek, festynów, jak np. 700-lecia istnienia Kadłuba Tur., Kotorzów i Węgier. Śledziliśmy występy zespołów artystycznych np. "Osowiec", "Jaiwińki". Na łamach Fali poznaliśmy wielu ciekawych ludzi, których przybliżyli nam w swoich wspaniałych wywiadach: P. Stanisław Pikul i P. Teresa Żulewska. O stanie Jeziora Turawskiego a szczególnie czystości jego wód dowiadywaliśmy się z felietonów Pana Jana Stonogi. Również GZEAS przez wiele lat przedstawiał problemy i osiągnięcia oświaty gminnej. Jego była kadra kierownicza panowie Benedykt Kulig, Edward Malisz aktywnie współpracowali z kwartalnikiem Fala. Dzięki obecnemu dyrektorowi GZEAS-u Jerzemu Musielakowi możemy śledzić przebieg reformy oświaty na terenie naszej gminy. Na łamach Fali nauczyciele pokazują swoje osiągnięcia, wygrane prze ich wychowanków olimpiady, turnieje, czy przygotowane apele, akademie. Również pokazują najważniejsze wydarzenia z życia szkoły.

Fala ukazuje w obiektywnym świetle naszą gminę , i jej mieszkańców.

Co nam dała Fala? Na pewno satysfakcję, że robimy coś bardzo dobrego dla środowiska lokalnego. Poświęcamy swój prywatny czas, żeby ukazać przeszłość, teraźniejszość i przyszłość naszej Gminy.

Głos zabrał również Wójt Gminy Waldemar Kampa. Po tych wystąpieniach odbyła się dyskusja na temat przyszłości i przeszłości kwartalnika "Fala".

Uroczystość uświetnił występ grupy wokalno-tanecznej uczennic z Gimnazjum w Turawie.

 

Jerzy Farys.

 

15-lecie Fali 001.jpeg 15-lecie Fali 004.jpeg 15-lecie Fali 005.jpeg 15-lecie Fali 007.jpeg 15-lecie Fali 008.jpeg 15-lecie Fali 009.jpeg 15-lecie Fali 010.jpeg 15-lecie Fali 012.jpeg 15-lecie Fali 013.jpeg 15-lecie Fali 014.jpeg 15-lecie Fali 015.jpeg

 

opr. J.S.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.