Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Uwaga - KONKURS.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Turawskiej ogłasza konkurs na najciekawszy obiekt muzealny.
Szczegóły konkursu oraz jego Regulamin można znależć w pozycji menu pn. Wiejska Izba Regionalna.
Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.

Jan Stonoga.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.