Młodzieżowa Rada Gminy
           TURAWA

       
 
       SESJA ROBOCZA Młodzieżowej Rady Gminy Turawa –Grudzień 2005


   Dnia 3.12.2005r o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Turawie odbędzie się sesja robocza połączona z sesją zwyczajną Młodzieżowej Rady Gminy Turawa.

Proponowany porządek obrad:

1.Rozpoczęcie i wprowadzenie do tematu sesji
   - przedstawienie ustaleń sesji poprzedniej i stanu prowadzonych obecnie prac przez MRG Turawa
2. Dalsza organizacja klubów tematycznych przy Młodzieżowej Radzie Gminy
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Klubu Informatycznego (Adam Stonoga) z działań prowadzących
    do postania własnej, niezależnej  witryny internetowej Młodzieżowej Rady Gminy Turawa
4. Sprawozdanie wice - przewodniczącej Młodzieżowej Rady Gminy Turawa (Sabina Nowak),
     koordynatora prac klubu kulturalnego związane z współorganizacją Młodzieżowego Festynu
     Sportowego „SBRT Zawada Cup” 2005 w lipcu 2005r w Zawadzie i z organizacją  części
     artystycznej podczas Dożynek Gminnych – Bierdzany 2005 we wrześniu 2005r
5. Przystąpienie do dyskusji na temat akcji charytatywnej Młodzieżowej Rady Gminy Turawa
     przeprowadzonej w okresie Świąt Bożego Narodzenia 2005 (grudzień 05 – styczeń 06)
6. Dyskusja nad kształtem logo Młodzieżowej Rady Gminy Turawa
7. Dyskusja nad wizją przeprowadzenia akcji promocyjnej promującej Młodzieżową Radę Gminy
    Turawa na okres grudzień 2005 – marzec 2006
8. Wręczenie podziękowań za udział i pomoc oraz prace przy udziale Młodzieżowej Rady Gminy
    Turawa w Dożynkach Gminnych – Bierdzany 2005
9. Wręczenie podziękowań radnym MRG Turawa za pomoc przy współorganizacji przez MRG
    Turawa Młodzieżowego Festynu Sportowego „SBRT Zawada Cup” 2005
10. Dyskusja i ustalenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie sprawozdania z działań
      Młodzieżowej Rady Gminy Turawa w roku 2005 (potrzebne na sesje Rady Gminy Turawa w
      listopadzie lub grudniu 2005r)
11.Ustalenie daty następnej sesji (najprawdopodobniej świątecznej – podsumowującej prace MRG
     Turawa w roku 2005)
12. Ustalenie sesji inaugurującej prace MRG Turawa w 2006r
13. Sprawy bieżące
14. Wnioski radnych Młodzieżowej Rady Gminy Turawa
15. Zamknięcie obrad

                                  OBECNOŚĆ RADNYCH OBOWIĄZKOWA.

ZAPRASZAMY TAKŻE SERDECZNIE OSOBY CHĘTNE DO WSPÓŁPRACY Z 
             Młodzieżową Radą Gminy Turawa – KAŻDY MILE WIDZIANY.

GŁÓWNY TEMAT SESJI – Akcja charytatywna Młodzieżowej Rady Gminy w okresie
                                                   Bożego Narodzenia 2005

          KONTAKT – 504251946,

                               
                                   Z poważaniem
                     Przewodniczący Młodzieżowej
                                                Rady Gminy Turawa:
                                                                      Sebastian Klotka

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 23-11-2005 07:28

Przewiń do góry