I. Spis wyborców.

Informujemy mieszkańców gminy Turawa, że spis wyborców udostępniony jest do wglądu w pokoju nr. 43 w godzinach od 700 - 1500 siedzibie Urzędu Gminy Turawa.

II. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy  Turawa

                                      z dnia 12 sierpnia  2005 r.

 

            Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia  2001 r- Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 46 poz. 499   z  późn. zm.), art.24 ust.1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zmianami ) oraz Uchwałą Nr 56 / 98 Zarządu Gminy Turawa z dnia 10 września 1998 r.,  Wójt Gminy Turawa podaje do publicznej wiadomości informację  o numerach  i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 25 września 2005 r., oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  09 października 2005 r.

 

Nr obwodu

Granica obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

        1.

Sołectwo :  BIERDZANY

Szkoła Podstawowa

Bierdzany  ul. Szkolna 1

 

        2.

Sołectwo : KADŁUB TURAWSKI

                   RZĘDÓW

Szkoła Podstawowa

Kadłub Turawski  ul. Główna 12

 

 

        3.

Sołectwo :  KOTÓRZ MAŁY

Szkoła Podstawowa

Kotórz Mały  ul. 1 Maja 6

 

 

        4.

Sołectwo : LIGOTA TURAWSKA

Szkoła Podstawowa

Ligota Turawska  ul. Główna 32

 

 

        5.

Sołectwo : OSOWIEC, WĘGRY,

                  Przysiółek : TRZĘSINA

Szkoła Podstawowa

Osowiec ul. Fabryczna 1

 

 

        6.

Sołectwo : KOTÓRZ  WIELKI

                  TURAWA,

                   Przysiółek: MARSZAŁKI

Urząd Gminy

Turawa  ul. Opolska 39c

 

        7.

Sołectwo: ZAKRZÓW TURAWSKI

Szkoła Podstawowa

Zakrzów Turawski ul. Główna 20

 

 

        8.

Sołectwo: ZAWADA

Szkoła Podstawowa

Zawada ul. Kolanowska 4

 

Lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w dniu  głosowania w godzinach 6 00 – 20 00 

Lokal przystosowany dla wyborców niepełnosprawnych: w Turawie i Osowcu

                                       Wójt Gminy Turawa

                                                         Waldemar Kampa

                                                                                                             

                                                                                                                                                                         

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 09-09-2005 09:37

Przewiń do góry