W dniu 01.06.2005r w Publicznym Gimnazjum w Turawie z inicjatywy Pana Jerzego Farysa przeprowadzony został konkurs p.n  " Co wiem o swojej Gminie " . W konkursie uczestniczyli uczniowie gimnazjum a ich odpowiedzi oceniała komisja w składzie:

Eryka Matysek - Z-ca dyr. P.G. w Turawie
Zygfryd Mazur - nauczyciel plastyki
Jerzy Farys -  organizator turnieju
Walter Świerc - Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej.
Ta sama komisja oceniała również prace uczniów szkół podstawowych klas I-III nadesłanych na konkurs pt.
        " Moja wieś dawniej i dziś".
Wyniki powyższych konkursów organizatorzy opublikują w kolejnym wydaniu kwartalnika " FALA ". 

Komisja Konkursowa uczestnicy konkursu uczestnicy konkursu laureaci konkursu plastycznego z wychowawcami Nagrodzone prace plastyczne.

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 08-06-2005 11:09

Przewiń do góry