Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Konkurs w Gimnazjum.

W dniu 01.06.2005r w Publicznym Gimnazjum w Turawie z inicjatywy Pana Jerzego Farysa przeprowadzony został konkurs p.n  " Co wiem o swojej Gminie " . W konkursie uczestniczyli uczniowie gimnazjum a ich odpowiedzi oceniała komisja w składzie:

Eryka Matysek - Z-ca dyr. P.G. w Turawie
Zygfryd Mazur - nauczyciel plastyki
Jerzy Farys -  organizator turnieju
Walter Świerc - Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej.
Ta sama komisja oceniała również prace uczniów szkół podstawowych klas I-III nadesłanych na konkurs pt.
        " Moja wieś dawniej i dziś".
Wyniki powyższych konkursów organizatorzy opublikują w kolejnym wydaniu kwartalnika " FALA ". 

Komisja Konkursowa uczestnicy konkursu uczestnicy konkursu laureaci konkursu plastycznego z wychowawcami Nagrodzone prace plastyczne.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.