GMINNE   CENTRUM    INFORMACJI

                                                    W    TURAWIE

 

 

                W dniu 17  listopada 2005 r. odbyło się otwarcie Gminnego Centrum Informacji, które mieści się na parterze w Urzędzie Gminy Turawa przy ul. Opolskiej 39 c.

W uroczystym otwarciu  udział wzięli :

Pan Jacek Suski  – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

Pani Irena Lebiedzińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu

Pan Waldemar Kampa – Wójt Gminy Turawa,

Pani Maria Zubeil – Skarbnik Gminy

Pan Artur Gallus – Przewodniczący  Rady Gminy

Pan Szymon Śliwiński – Przewodniczący Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i ds. Ładu i Porządku.
Pani Danuta Matysek - Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury, Współpracy Zagranicznej i Spraw Socjalnych. 

Gminne Centrum Informacji  powstało nakładem środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz Gminy Turawa przy współudziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. Dzięki środkom w wysokości 50 tys. zł mogliśmy zakupić :  komputery, kserokopiarkę, „kiosk z pracą”,  meble oraz inne urządzenia  biurowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tego biura.

GCI jest placówką, której działania skierowane są na aktywizację naszej społeczności oraz ożywienie lokalnego rynku pracy poprzez łatwy dostęp do nowych technologii przekazu informacji.

Ponadto jest to punkt obsługi petentów Urzędu Gminy a docelowo poszerzony zostanie  o informację turystyczną.

Bezpośrednimi odbiorcami usług świadczonych przez GCI będą mieszkańcy Gminy Turawa, w szczególności bezrobotni i osoby poszukujące pracy, potencjalni inwestorzy, przedsiębiorcy, młodzież i dzieci, absolwenci, rolnicy, osoby pozostające pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej.

Usługi świadczone przez Centrum są nieodpłatne. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych            do korzystania z usług tej nowoczesnej placówki  oraz   do odwiedzania strony internetowej : www.gci.turawa.pl

 

                           GCI1.jpeg GCI4.jpeg

 

                                                 Sekretarz Gminy

                                              Stanisława Brzozowska

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 02-12-2005 07:35

Przewiń do góry