Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Dzień Seniora.

DZIEŃ SENIORA.

 

W dniu 26 listopada br o godz. 1600 w miejscowej Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowcu odbyło się już drugie z kolei spotkanie seniorów, które zorganizowane zostało przez Radę Sołecką. Na wieczorek ten zaproszono imiennie seniorów od 65 roku życia wraz z osobami towarzyszącymi. Swoją obecnością zaszczyciło nas 121 seniorów.

Spotkanie rozpoczął pan sołtys Helmut Wiench witając serdecznie wszystkich seniorów jak i zaproszonych gości w osobach: proboszcza parafii Osowiec-Węgry ks. Franciszka Lercha, naszych radnych a mianowicie Przewodniczącego Rady Gminy pana Artura Gallusa, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Turawie pana Roberta Sobczyka, Przewodniczącego Powiatowej Komisji Rewizyjnej pana Romana Respondka oraz Radę Sołecką.             

Po powitaniu gości prowadzenie tej uroczystości dla naszych seniorów przejęła pani Magdalena Wyzdak i Katarzyna Leja z Łubnian, które muzyką i śpiewem umilały całe spotkanie.

W trakcie poczęstunku kawą i kołaczem przemówienie wygłosił również  proboszcz ks Franciszek Lerch. Natomiast podziękowanie w imieniu seniorit i seniorów wygłosił pan Julian Gelar. Całe spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze przeplatane wspólnymi śpiewami oraz pojedynczymi występami samych seniorów. Na koniec spotkania podjęto wszystkich obfitą kolacją.

 

Spotkanie to zostało zorganizowane w całości z uzyskanych środków od sponsorów. Sołtys wraz z Radą Sołecką składa podziękowanie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w zorganizowaniu tej uroczystości dla naszych tak szacownych seniorów. A w szczególności sponsorom, którymi byli:

 

Firma DYDONA – pana Antoniego Oruby.

Fabryka Wyrobów Metalowych w Osowcu

Piekarnia – pana Marcina Błaszczyszyna

Piekarnia – pana Damiana Kokota

GS SCH Turawa

A. G.

  Pb260032 a.jpeg Pb260040 a.jpeg    Pb260041 b.jpeg Pb260052 a.jpeg

Zdjęcia wykonał Pan Jan Świętek

opr.J.S.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.