Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zaproszenie do współpracy.


 Zgodnie z Uchwałą podjętą dnia 19.11.2005r „o przystąpieniu do świątecznej akcji charytatywnej”

                       MŁODZIEŻOWA  RADA  GMINY  TURAWA

zaprasza do współpracy w celu zorganizowania akcji charytatywnej w
          okresie Bożego Narodzenia (grudzień05 – styczeń06)

 
 -  organizacje lokalne

 -  przedsiębiorstwa

 -  przedstawicielstwa sołectw

 -  chętne osoby

 
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SESJI ROBOCZEJ DNIA 3.12.2005r.

 W URZĘDZIE GMINY W TURAWIE O GODZINIE 10.00 :

 
 -  zostanie ustalony charakter akcji (pomysły mile widziane)

 -  zostaną ustalone możliwości finansowe

 -  wyznaczone zostania miejsce

  - podzielone zostaną zadania do wykonania i ustalone osoby odpowiedzialne za inicjatywę

 

   KONTAKT – tel. kom. 504251946, e-mail –

 


 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.