Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Droga z funduszy strukturalnych.

Fundusze strukturalne dla Gminy Turawa

 

Droga gminna współfinansowana ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Gmina Turawa podpisała umowę z Wojewodą Opolskim o dofinansowanie Projektu pod nazwą „Przebudowa ulicy Dobrodzieńskiej w Ligocie Turawskiej”. Umowa została podpisana w dniu 23 grudnia 2004 roku. Zgodnie z Umową Urząd Wojewódzki przekaże Gminie Turawa (w formie refundacji) 592 559,00 zł. Całkowita wartość Projektu wynosi wg. kosztorysu inwestorskiego 697 129,00 zł. Zatem wkład własny Gminy wynosi 104 570,00 zł.

 

Okres realizacji projektu ustalono na:

Rozpoczęcie realizacji: 25 kwietnia 2005 r.

Zakończenie realizacji (włącznie z rozliczeniem Projektu): 30 września 2005 r.

 

Z początkiem 2005 roku Urząd Gminy Turawa przystąpi do przygotowania procedury przetargowej.

 

skanuj.jpeg

 


 

 

 

 

        

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.