Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Szkoła z Klasą

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BIERDZANACH – SZKOŁĄ Z KLASĄ 

W ubiegłym roku szkolnym przystąpiliśmy do akcji „Szkoła z klasą” organizowanej przez Gazetę Wyborczą oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego. Zrealizowaliśmy komplet 6 zadań, które wybraliśmy spośród 30 zaproponowanych. Były to:

 1. Jak lepiej informować o ocenianiu?

 2. Lepiej przygotować do egzaminu.

 3. Co słychać na świecie?

 4. Jak uczymy współpracy?

 5. Szkoła bez przemocy.

 6. Jak uczymy języków?

W realizację wszystkich zadań włączyła się cała społeczność szkolna, ale głównymi realizatorami byli nauczyciele stanowiący zespoły zadaniowe.

W związku z akcją „Szkoła z klasą” przeprowadziliśmy obszerną ankietę wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Szczegółowa analiza jej wyników wyznaczyła nam priorytety, które realizujemy. Właśnie w październiku otrzymaliśmy z Warszawy oficjalny certyfikat, stwierdzający na podstawie decyzji komisji przyjmującej sprawozdania, że Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierdzanach otrzymuje tytuł „Szkoła z klasą”.

Jesteśmy jedyna szkołą w Gminie Turawa, która zdobyła ten zaszczytny, ale i zobowiązujący tytuł.

opr. Barbara Ruczyńska

   certifikat.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.