Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Obrady Młodzieżowej Rady Gminy.

 

Dnia 22.12.2004r o godzinie 1900 w Urzędzie Gminy w Turawie odbędzie sie sesja Młodzieżowej Rady Gminy Turawa

Porządek obrad:

- Sprawozdanie z organizacji Dnia Świętego Mikołaja w Domu Dziecka w Turawie.

- Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Gminy w roku 2004.

- Wręczenie podziękowań za pomoc w organizacji Dnia   Świetego Mikołaja w Domu Dziecka w Turawie członkom MRG Turawa.

- Wnioski radnych. 

ZAPRASZAM TAKŻE ZAINTERESOWANĄ MŁODZIEŻ.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Turawa Sebastian Klotka

 

 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.