Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Postęp prac na ul. Dobrodzieńskiej.

 skanuj.jpg2.jpeg

 Ul. Dobrodzieńska 002.jpeg Ul. Dobrodzieńska 003.jpeg Ul. Dobrodzieńska 004.jpeg
Ul. Dobrodzieńska 007.jpeg droga 048.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.