Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Umowa partnerska

 W dniach 20 – 23 maja 2005 roku przedstawiciele Gminy Turawa (Wójt, sołtysi, radni Gminy, przedstawiciele Urzędu Gminy oraz Mniejszości Niemieckiej, duchowieństwa) udadzą się z rewizytą do Saalfelder – Höhe w Turyngii w Niemczech. Burmistrz Wolfgang Peter oraz Wójt Turawy Waldemar Kampa podpisali w dniu 18 września 2004 roku w Gminie Turawa Układ Partnerski w wersji polskojęzycznej.
 Rewizyta ma na celu przede wszystkim przypieczętowanie współpracy poprzez podpisanie Układu Partnerskiego w wersji niemieckojęzycznej.

Oto adres strony internetowej Gminy Saalfelder – Höhe
www.saalfelder-hoehe.de

umowa partnerska.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.