Zakrzów Turawski laureatem konkursu Fundacji Wspomagania Wsi - " Kultura Bliska "

W lipcu 2004 r. Fundacja Wspomagania Wsi wspólnie z Fundacją im. Stefana Batorego, przy współudziale Banku BISE ogłosiła po raz piąty konkurs „Kultura bliska”.

Na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2004r komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu 35 dotacji o ogólnej sumie około 230.000 zł (dotacje wynoszą od 3.000 zł do 10.000zł).

Na konkurs napłynęły 423 wnioski. Wszystkie wnioski były oceniane dwuetapowo. Komisja rozpatrzyła 103 wnioski i zdecydowała nagrodzić 35 z nich. (lista nagrodzonych projektów) .

 Wniosek Rady Sołeckiej wsi Zakrzów Turawski znalazł się na trzecim miejscu na liście nagrodzonych projektów. Z województwa opolskiego zakwalifikowały się ponadto dwa inne projekty.        Zabytkowy Kościół w Zakrzowie Turawskim. 

Zadaniem nagrodzonego projektu Zakrzowa Turawskiego „RATUJMY TO, CO NAJCENNIEJSZE” jest renowacja zabytkowego, drewnianego kościółka z 1754 r.    i odtworzenie dwóch starych grobowców znajdujących się na cmentarzu przykościelnym. Celem projektu jest utrzymanie miejscowych zabytków w dobrym stanie, a przez to zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości. Prace przewiduje się wykonać wiosną i latem 2005 r. przez miejscowe społeczeństwo w przypadku grobowców i wykwalifikowaną firmę, która dokona konserwacji kościoła.

Mam nadzieję, ze wszystkie dokumenty poświadczające wykonanie zaplanowanych prac opatrzone zostaną insygniami Zakrzowa Turawskiego tj. herbem i pieczęcią, które prezentuję poniżej.

opr. J.S.

                                      Herb Zakrzowa Turawskiego.             Pieczęć Zakrzowa Turawskiego.         

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 06-12-2004 13:19

Przewiń do góry