Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Multimedialny dar dla Gimnazjum.

Pan Christian P. był kiedyś uczniem Szkoły Podstawowej w Turawie. Chociaż od wielu już lat mieszka w Republice Federalnej Niemiec, nadal interesuje się jej losem . Znając potrzeby Gimnazjum w zakresie urządzeń multimedialnych przekazał na rzecz tej szkoły zestaw do prezentacji multimedialnej ( rzutnik i laptop ) o łącznej wartości 2100 euro. Ponadto na potrzeby zaplanowanego remontu w pomieszczeniach po byłej szkole w Kotorzu Małym przeznaczył kwotę 2000 euro. Obdarowani oraz Wójt Gminy Turawa pragną tą drogą wyrazić swoje podziękowania dla Pana Christiana.

red. J.S.

139_3994.jpeg 139_3995.jpeg 139_3998.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.