Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Wiejska Izba Regionalna.

W dniu 18 maja o godz. 1000 w Ligocie Turawskiej została otwarta Wiejska Izba Regionalna - miejsce spotkań dla całej społeczności i organizacji śrosowiskowych, której przewodnim hasłem są słowa prof. L. Kołakowskiego: " Mała Ojczyzna - to miasto czy wieś, w której się urodziliśmy, to srodek świata. To przestrzeń niewielka, w której się obracamy - nasze domy, ulice, cmentarze, kościoły, to przestrzeń niewielka, wielkim wysiłkiem ludzkim zbudowana, przez wojny niszczona i odbudowywana, to centrum świata."

W uroczystym otwarciu uczestniczyli przedstawiciele Samorządu, zaproszeni goście, przedstawiciele mediów, oraz wszyscy, którzy przyczynili się do utworzenia tej Izby, czyli właściciele obiektu p. Paniczowie. członkowie Rady Sołeckiej, Grupy odnowy Wsi i DFK. Tą drogą Sołtys wsi Pani Danuta Matysek pragnie skierować słowa podziękowania do wszystkich osób bezpośrednio zaangażowanych i w każdy sposób wspierających powstanie tego miejsca przeszłości i tradycji .

Wiejska Izba Regionalna  w Ligocie Turawskiej ul. Górna 18 zaprasza w poniedziałki i środy w godz. 900-1000 lub w każdy inny termin wcześniej uzgodniony. Telefon kontaktowy : 77/4213062 lub 0604887743.

izba1.jpeg        izba2.jpeg          izba3.jpeg

izba4.jpeg         izba6.jpeg       izba5.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.