Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacja RZGW Wrocław

KONSULTACJE SPOŁECZNE

REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

na podstawie art. 119 ust. 7 pkt 1, 2 ustawy Prawo wodne

informuje

o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentów opracowanych w ramach drugiego cyklu planistycznego wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, na potrzeby aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

 

Obecne konsultacje społeczne dotyczą projektów dwóch dokumentów:
 
  • Harmonogram i program prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy wprowadzić w drodze konsultacji
oraz
  • Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu działając na obszarze regionów wodnych: Środkowej Odry, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy, Metuje, Orlicy, wspiera Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w prowadzeniu konsultacji społecznych projektów ww. dokumentów.

 

Dokumenty w wersji elektronicznej i papierowej, a także inne materiały związane z procesem udziału społeczeństwa oraz planowaniem w gospodarowaniu wodami, dostępne są na stronach internetowych:

1. Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej www.kzgw.gov.pl

2. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu www.wroclaw.rzgw.gov.pl

3. Ramowej Dyrektywy Wodnej www.rdw.org.pl

oraz w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39.

 
Konsultacje społeczne rozpoczęły się 1 września 2011r. i trwały będą do 29 lutego 2012r.

Uwagi na temat konsultowanych dokumentów mogą Państwo wnosić:

· drogą elektroniczną na adres e-mail:

z dopiskiem w tytule "Konsultacje społeczne"

 

· drogą pocztową na adres:

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

ul. C.K. Norwida 34

50-950 Wrocław z dopiskiem „Konsultacje społeczne"

 

· osobiście w siedzibie RZGW we Wrocławiu:

ul. C.K. Norwida 34: sekretariat – pok. nr 26

ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39: sekretariat – pok. nr 12

 

Zadanie to może ułatwić Państwu specjalnie przygotowany formularz składania uwag.

Trwające 6 miesięcy konsultacje zakończą się 29 lutego 2012 roku a otrzymane w tym czasie uwagi, wnioski pozwolą na sporządzenie ostatecznej wersji „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy”.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 
Dane kontaktowe:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Pion Zasobów Wodnyc

Wydział Ramowej Dyrektywy Wodnej

tel. 71 39 63 421, 71 39 63 420, 71 328 30 30

fax. 71 328 13 39
e-mail:
 
 

Liczymy na Państwa zaangażowanie w działania prowadzone w ramach konsultacji społecznych i wnoszenie uwag w trosce o dobro gospodarki wodnej!

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.