Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W miesiącu listopadzie 2011 r. na terenie Gminy Turawa nastąpi bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych przez przedsiębiorstwo wywozowe w postaci tzw. „wystawek” przed posesjami.

         Do odpadów wielkogabarytowych, należą odpady które ze względu na swoje rozmiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach, są to przede wszystkim:

 • Zużyte meble
 • Zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (AGD i RTV),
 • Opony do samochodów osobowych (do 4 sztuk),
 • Ponadwymiarowa armatura łazienkowa.
UWAGA: Odpady z remontów nie są odpadami wielkogabarytowymi i nie będą zbierane podczas zbiórki.

 

Terminy zbiórek:

 

 • 03.11.2011r. (czwartek) i 04.11.2011r. (piątek) – wszystkie Sołectwa            Gminy Turawa
II TERMIN

(JESIENNY)

Bierdzany, Kadłub Turawski, Ligota Turawska, Osowiec, Węgry, Zakrzów Turawski, Zawada

03.11 (CZW)

Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Rzędów, Turawa

04.11 (PT)

 

 • 21.11.2011r. (PONIEDZIAŁEK ) - Osiedle Zawada, Gmina Turawa

 

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję w dniu poprzedzającym wywóz (wieczorem) lub w dniu wywozu do godziny 7.00.

 

    Mając powyższe na uwadze prosi się mieszkańców Gminy Turawa o aktywne włączenie się do zbiórki wyżej wymienionych odpadów, celem zapobiegania niekontrolowanego ich wywożenia i tworzenia tzw. „nielegalnych wysypisk” śmieci.

 Sporządziła:
Inspektor ds. ochrony środowiska
mgr Danuta Piwowarczyk

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.