Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Konsultacje

lgrlogo.jpeg Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” zaprasza na cykl nieodpłatnych konsultacji dotyczących zasad i trybu aplikowania o środki finansowe w ramach osi priorytetowej 4 -Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartej w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.
Punkty konsultacyjne są ogólnodostępne dla każdego, z uwagi jednak na lepszą organizację pracy konsultanta, prosimy o wcześniejsze umówienie się:
telefonicznie pod numerem 663-868-530

poprzez e-mail:

MIEJSCE KONSULTACJI   
TERMIN
Sala konferencyjna Ośrodka Kultury w Niemodlinie
15.09
Sala narad Urząd Gminy Ozimek
22.09

Sala narad Urząd Gminy Popielów   

29.09
Biblioteka w Zagwiździu ul. Lipowa (Gmina Murów)
06.10

Urząd Gminy w Turawie  

13.10

Urząd Gminy w Tułowicach (sala narad)   

27.10
Urząd Gminy Zębowice
03.11

Urząd Gminy Pokój - sala narad

17.11

Urząd Gminy Lasowice Wielkie sala narad

24.11

Urząd Gminy Lewin Brzeski - sala narad

01.12
Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie - sala narad
08.12
Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.