Zarząd Województwa Opolskiego

leader dino.jpeg informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013na: 

operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

termin składania wniosków: 19.09.2011 – 03.10.2011
·       limit dostępnych środków: 475 000,00 zł

·  minimalne wymagania do wyboru operacji: 8 pkt tj. 40% możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów

Beneficjenci: Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.

Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” w Spóroku, ul. Guznera 3, 47-175 Spórok w dni robocze. W poniedziałki i wtorki od 10.00 do 18.00; środy, czwartki i piątki od 9.00 do 14.00. Do wniosku należy załączyć wersję elektroniczną wniosku na płycie CD.

Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz inne dokumenty :

·       wzór formularza wnioskuo przyznanie pomocy,

·       wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

·       kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR,

udostępniane są w biurze LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” w Spóroku, ul. Guznera 3, 47-175 Spórok, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Ozimska 19, VIIp. oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce PROW, na stronie internetowej LGD: Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” www.krainadinozaurow.pl.

Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w biurze LGD: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” lub telefonicznie pod nr 077 461 12 28. 

 

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 08-09-2011 07:46

Przewiń do góry