Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

NA LUDOWĄ NUTĘ

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku Stowarzyszenie LGD "Kraina Dinozaurów" zaprasza do wzięcia udziału w III Przeglądzie Zespołów Ludowych i Grup Obrzędowych "NA LUDOWĄ NUTĘ".
Współorganizatorami imprezy są Urząd Miasta i Gminy Zawadzkie oraz MOKSiR w Zawadzkiem.
Przegląd odbędzie się w Zawadzkiem w dniach 1-2 października 2011 r. w Hali MOKSiR, ul. Opolska 23.
Tradycyjnie jednego dnia odbędzie się przegląd zespołów śpiewaczych, natomiast drugiego dnia przegląd grup obrzędowych.
Wszystkich chętnych prosimy o przesłanie wypełnionych kart zgłoszeniowych na adres LGD Kraina Dinozaurów, ul. Guznera 3, 47-175 Spórok lub mail:
w terminie do 23 września 2011r.

Regulamin konkursu i karty zgłoszeniowe dostępne będą wkrótce na stronie
www.krainadinozaurow.pl

 plakat.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.