Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Oferta bezpłatnych szkoleń

OFERTA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ

 

DLA MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Również osób samozatrudniających się

Projekt zakłada:

1.      Szkolenia językowe (88 godz.) z następujących języków:  niemieckiego, angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, niderlandzkiego.

2.      Szkolenia z zarządzania i przedsiębiorczości  (16 godz.) o następującej tematyce:

·        Profesjonalna obsługa klienta,

·        Efektywne negocjacje,

·        Komunikacja interpersonalna,

·        Autoprezentacja,

·        Motywowanie pracowników w biznesie,

·        Profesjonalna rekrutacja i selekcja,

·        Zasady efektywnej współpracy w zespole,

·        Savoir-vivre w biznesie,

·        Skuteczne pozyskiwanie funduszy unijnych,

·        Zasady sporządzania studium wykonalności wg RPO WO,

·        Prowadzenie i rozliczanie projektów w ramach POKL,

·        Analiza finansowa przedsięwzięcia, czyli jak efektywnie , prawidłowo i wiarygodnie dokonać oceny ekonomicznej planowanej inwestycji.

REKRUTACJA

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z biurem Szkoły – tel. 77 444 44 70 lub 515 068 286 w godzinach 8 – 16.

Wszelkie informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej  www.bizneslingua.pl

Preferujemy osoby, które ukończyły 45 lat.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.