Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Woda Jeziora Średniego i Srebrnego jest przydatna do kąpieli

pływać.jpeg Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu informuje, iż jakość wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli: Jezioro Średnie i Jezioro Srebrne (duża plaża) o d p o w i a d a wymaganiom i woda jest przydatna do kąpieli.

Ponadto szczegółowe informacje o zdatności wody do kąpieli w miejscach wykorzystywanych do kąpieli można uzyskać w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu oraz na stronie internetowej:

http://www.psseopole.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=162&Itemid=62

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.