Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ogłoszenie o naborze wniosków

Zarząd Województwa Opolskiego


lgr opolszczyzna.jpeg na wniosek Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR) „Opolszczyzna” działającej na terenie gmin:
Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Murów, Niemodlin, Ozimek, Pokój, Popielów, Świerczów, Tułowice, Turawa, Zębowice informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie dla sektora publicznego w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
na następujące rodzaje operacji:

wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
/limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 592 209,15 złotych/;
ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej
/limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 184 927,15 złotych/.

Termin składania wniosków: od 1.08.2011 r. do 29.09.2011 r.

Miejsce składania wniosków :
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”, plac Kopernika 5/3, 45-040 Opole, I piętro, w dni robocze od poniedziałku od piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 z wyłączeniem dnia 15.08.2011r.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach.
Wnioski należy składać bezpośrednio (tj. osobiście) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
• wzór wniosku o dofinansowanie;
• wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie;
• kryteria wyboru operacji przez LGR określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich;

są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
• Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – www.opolskie.pl
• Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” –
www.lgropolszczyzna.com

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników biura Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”, pl. Kopernika 5/3, 45-040 Opole, nr tel. 77 403 31 72 lub drogą elektroniczną:
 

 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.