Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Zbiórka odpadów niebezpiecznych w Gminie Turawa

Urząd Gminy Turawa oraz REMONDIS Opole Sp. z o. o.

zapraszają Mieszkańców do ruchomego punktu zbiórki

ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH KOMUNALNYCH z gospodarstw domowych w systemie kontenerowym.

Zbierane będą następujące odpady:

 • farby i lakiery oraz opakowania po nich,
 • oleje mineralne i opakowania po nich,
 • akumulatory, baterie,
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
 • przeterminowane leki,
 • rozpuszczalniki, kleje, lepiszcza i żywice oraz opakowania po nich,
 • opakowania po środkach ochrony roślin,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

Zbiórka nie dotyczy odpadów pochodzących z działalności gospodarczej (w tym rolniczej)

Odpowiednio przystosowany kontener, obsługiwany przez wykwalifikowanego pracownika udzielającego pełnych informacji o celu i zasadach prowadzonej zbiórki, będzie dostępny w godz. 11:00 – 17:00, w miejscowościach:

 

lp

Miejscowość
Data

1

Turawa - ul. Opolska obok Urzędu Gminy

29.06.2011 (środa)

2

Zawada - ul. Kolanowska k. szkoły

4.07.2011 (poniedziałek)

3

Kadłub Turawski - ul. Główna k. sklepu
5.07.2011 (wtorek)

4

 Bierdzany - obok OSP
6.07.2011 (środa)

5

Osowiec - obok OSP

7.07.2011 (czwartek)
 

SEGREGUJĄC ODPADY PRZYCZYNIAMY SIĘ DO ZMNIEJSZENIA MASY ODPADÓW KIEROWANYCH NA SKŁADOWISKO

Inspektor ds. ochrony środowiska
mgr Danuta Piwowarczyk

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.