Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

XII Turawskie Biegi Przełajowe -ZAPRASZAMY-

XII TURAWSKIE BIEGI PRZEŁAJOWE

1. Cel :
- popularyzacja czynnego spędzania czasu wolnego
- podnoszenie sprawności i umiejętności ruchowych
- popularyzacja lekkiej atletyki wśród młodzieży szkolnej.

2. Organizatorzy: Gmina Turawa, Publiczne Gimnazjum w Turawie

3. Termin: 11.06.2011r. (sobota), godzina 9.30 oficjalne otwarcie imprezy

4. Miejsce: boisko sportowe PG w Turawie

5. Kategorie wiekowe, dystanse, czas rozpoczęcia biegu oraz nr biegu:

Lp.

Rocznik

Klasa

Kto

Dystans

Godzina

Nr biegu

1.

2004 i młodsi

przedszkolaki

wszyscy

100 m

10.00

1

2.

2003 - 2002

I - II

dziewczęta

300 m

10.10

2

 

 

 

chłopcy

300 m

10.20

3

3.

2001 - 2000

III - IV

dziewczęta

300 m

10.30

4

 

 

 

chłopcy

500 m

10.40

5

4.

1999 - 1998

V - VI

dziewczęta

600 m

10.50

6

 

 

 

chłopcy

1000 m

11.00

7

5.

1997 - 1996

I – II gim.

dziewczęta

1000 m

11.10

8

 

 

 

chłopcy

1500 m

11.20

9

6.

1995 - 1994

III gim. i ponadgim.

dziewczęta

1500 m

11.20

9

 

 

 

chłopcy

2000 m

11.30

10

7.

1993 i starsi

OPEN

panie

2000 m

11.30

10

 

 

 

panowie

5000 m

11.45

11

Dekoracja zwycięzców, zakończenie imprezy: godz. 12.30

6. W biegu 9 startują wspólnie chłopcy I – II gimnazjum i dziewczęta III gimnazjum - I ponadgimnazjalna. Podobnie w biegu 10 chłopcy III gimnazjum - I ponadgimnazjalna i panie w kategorii OPEN. Klasyfikowani będą osobno.
7. Warunki uczestnictwa:
- prawo do startu ma każda osoba odpowiadająca swojej kategorii wiekowej, posiadająca ważną legitymację szkolną (uczniowie),
- posiadanie przez niepełnoletnich pisemnej zgody rodziców (opiekunów) lub aktualnych badań lekarskich.
8. Zgłoszenie do biegu:
- W dniu zawodów, najpóźniej 5 minut przed startem
9. Nagrody:
- W kategorii przedszkolaki przewidziano pamiątkowe medale i upominki dla każdego uczestnika.
- W pozostałych kategoriach puchary za miejsca I - III

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.