Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Nowy Sołtys Ligoty Turawskiej

soltys.jpeg 5 maja 2011r. odbyły się  wybory Sołtysa wsi Ligota Turawska ze względu na rezygnację Pani Danuty Matysek z w/w stanowiska. Na zebraniu spośród 67 obecnych mieszkańców wyłoniono dwóch kandydatów: Pan Latka Leon oraz Pan Karczewski Czesław.
Nowo wybranym Sołtysem wsi Ligota Turawska został Pan Latka Leon.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.