Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ogłoszenie Wójta Gminy Turawa

W związku z rezygnacją Pani Danuty Matysek ze stanowiska Sołtysa wsi Ligota Turawska, Wójt Gminy Turawa zwołuje zebranie wiejskie w Ligocie Turawskiej, które odbędzie się w dniu 05 maja 2011r. o godz. 19.00 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Turawskiej.

Jeśli w zebraniu uczestniczyć będzie mniej niż 1/5 mieszkańców wyborów sołtysa dokonują mieszkańcy w drugim terminie, bez względu na frekwencję o godz. 19.15.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.