Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenach rekreacyjnych Jezior Turawskich

W dniu 7 maja 2011 r. (sobota) nastąpi bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych na terenach rekreacyjnych Jezior Turawskich.

         Do odpadów wielkogabarytowych, należą odpady które ze względu na swoje rozmiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach, są to przede wszystkim:

·        Zużyte meble,

·        Zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (AGD i RTV),

·        Ponadwymiarowa armatura łazienkowa.

UWAGA: Odpady z remontów nie są odpadami wielkogabarytowymi i nie będą zbierane podczas zbiórki.

 

WAŻNE: Odpady wielkogabarytowe należy wystawić w miejscach ustawienia kontenerów ogólnodostępnych lub głównych drogach (do których jest dojazd przedsiębiorstwa wywozowego) w dniu poprzedzającym wywóz (wieczorem) lub w dniu wywozu do godziny 7.00.

                Mając powyższe na uwadze prosi się właścicieli posesji na terenach rekreacyjnych Jezior Turawskich o aktywne włączenie się do zbiórki wyżej wymienionych odpadów, celem zapobiegania niekontrolowanego ich wywożenia i tworzenia tzw. „nielegalnych wysypisk” śmieci.

NIEDOPUSZCZALNE: wystawianie odpadów wielkogabarytowych w innych terminach        niż termin wyznaczony. W przypadku ujawnienia wystawiania odpadów wielkogabarytowych w innym terminie, dany właściciel odpadów będzie obciążony kosztami zbiórki i utylizacji odpadów.

 

 Sporządziła:
Inspektor ds. ochrony środowiska
mgr Danuta Piwowarczyk

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.