Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

           W miesiącu maju 2011 r. na terenie Gminy Turawa nastąpi bezpłatny odbiór  odpadów wielkogabarytowych przez przedsiębiorstwo wywozowe w postaci  tzw. „wystawek” przed posesjami.

          Do odpadów wielkogabarytowych, należą odpady które ze względu na swoje rozmiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach, są to przede wszystkim:

·        Zużyte meble,

·        Zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (AGD i RTV),

·        Opony do samochodów osobowych (do 4 sztuk),

·        Ponadwymiarowa armatura łazienkowa.

 UWAGA: Odpady z remontów nie są odpadami wielkogabarytowymi i nie będą zbierane podczas zbiórki.
 

Terminy zbiórek:

  • 04.05.2011r. (środa) i 05.05.2011r. (czwartek) – wszystkie Sołectwa            Gminy Turawa
 
I TERMIN
(WIOSENNY)

Bierdzany, Kadłub Turawski, Ligota Turawska, Osowiec, Węgry, Zakrzów Turawski, Zawada

04.05 (ŚR)

Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Rzędów, Turawa

05.05 (CZW)

 
  • 07.05.2011r. (sobota) – tereny rekreacyjne Jezior Turawskich,                      Gmina Turawa
  • 19.05.2011r. (czwartek) - Osiedle Zawada, Gmina Turawa
 
 

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję w dniu poprzedzającym wywóz (wieczorem) lub w dniu wywozu do godziny 7.00.

 

    Mając powyższe na uwadze prosi się mieszkańców Gminy Turawa o aktywne włączenie się do zbiórki wyżej wymienionych odpadów, celem zapobiegania niekontrolowanego ich wywożenia i tworzenia tzw. „nielegalnych wysypisk” śmieci.

 

 Sporządziła:
Inspektor ds. ochrony środowiska
mgr Danuta Piwowarczyk

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.