Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

WYNIKI WYBORÓW DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY TURAWA na IV kadencję

Radni
MRGT.jpeg Sabina Nowak, Justyna Tieleczek, Sebastian Klotka, Marlena Neumann, Martina Nowak, Wioletta Dorn, Patryk Wieczorek, Oliwer Kubus, Michał Budnik, Denis Miron, Natalia Fira, Żaneta Nowak, Julia Czech, Kamil Neumann

Skład prezydium Młodzieżowej Rady Gminy
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy - Patryk Wieczorek
Wice przewodniczący - I Sebastian Klotka, II Wioletta Dorn
Skarbnik - Oliwer Kubus
Sekretarz - Wioletta Dorn
Koordynator komisji tematycznych - Sabina Nowak, Delegat - Sabina Nowak,
Zastępca delegata - Sebastian Klotka, Zastępca sekretarza - Marlena Neumann,
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodnicząca Komisji rewizyjnej - Żaneta Nowak


Przewodniczący Komisji skrutacyjnej
Bartłomiej Prochota

Więcej szczegółów na: http://www.turawa.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_turaw&lad=a&id_dzi=7&id_men=32


 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.