Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Konkurs kroszonkarski w Gminie Turawa -ZAPRASZAMY do udziału-

R E G U L A M I N
konkursu na zdobienie jaj wielkanocnych


ORGANIZATOR: URZĄD GMINY W TURAWIE


CEL: Konkurs ma na celu podtrzymanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi wśród mieszkańców naszej Gminy.


ZASADY REGULAMINU

I. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Gminy Turawa.

II. Przed przystąpieniem do konkursu należy 2 ozdobione, ugotowane jajka /gotować co najmniej 2 godz./, oznaczone nazwiskiem, przedłożyć Komisji Konkursowej, następnie tą samą techniką ozdobić 1 jajko w czasie do 3 godzin.

III. Prace oceniane będą w kategoriach:
a) 1 - 3 klasa
b) 4 - 6 klasa
c) gimnazjum
d) dorośli

i według technik:
a) rytowniczej
b) dowolnej /pozostałe techniki/

IV. Zdobienie jaj odbywa się z materiałów własnych.

V.  Kryteria oceny prac:
a) poziom wykonania
b) dobór materiałów
c) pomysłowość

VI. Kroszonki biorące udział w konkursie stanowią własność organizatora.

VII. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymują nagrody rzeczowe.

VIII. W kwestiach spornych interpretacja regulaminu należy do Komisji Konkursowej.

 

wykrzyknik.gif UWAGA!

Do 08 kwietnia br. należy dokonać zgłoszenia udziału w konkursie:

telefonicznie pod nr 77/4212-012 wewnętrzny 108 bądź

elektronicznie na adres:

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.