Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Wyniki wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

Wyniki wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

na terenie Gminy Turawa

Lp.
Miejscowość
Sołtys

Rada Sołecka

1.
Bierdzany
Rita Gabryś
1. Benedykt Śliwa
2. Waldemar Spyra
3. Dorota Grzesik
4. Mirosław Hosumbek
5. Beata Kupka
6. Paweł Grund
7. Sabina Wiecha
2.
Kadłub Turawski
Ernest Grzesik
1. Bonifacy Panicz
2. Krystyna Borkowska
3. Anna Waloszek
4. Dawid Matysek
5. Małgorzata Rudnicka
6. Emil Wodniok
7. Dawid Waloszek
3.
Kotórz Mały
Krystyna Wieczorek
1. Ryszard Kern
2. Irena Wiesiołek
3. Teresa Szymczykowska
4. Krystian Dziemba
5. Regina Kern
6. Krystyna Nowak
7. Robert Sikora
8. Bernard Barucki
9. Dorota Witkiewicz
4.
Kotórz Wielki
Monika Twardawska
1. Anna Ledwoch
2. Henryka Lubczyńska
3. Aniela Kapola
4. Józef Lakota
5. Krzysztof Netter
6. Karina Kała
7. Piotr Kostka
8. Zbigniew Mendrek
9. Alfred Polednia
5.
Ligota Turawska
Danuta Matysek
1. Krystian Lipp
2. Bernadeta Staś
3. Alfred Giza
4. Aneta Buczek
5. Hildegarda Koj
6. Teresa Lipp
7. Helmut Staś
8. Bogusław Grzesik
9. Bronisława Duda
6.
Osowiec
Bernard Loch
1. Wiesław Budnik
2. Anna Budnik
3. Joachim Miler
4. Antoni Oruba
5. Joachim Blacha
6. Sebastian Czech
7. Gerard Margos
8. Stanisław Winiarski
9. Ewa Morcinek
7.
Rzędów
Stefan Bloszczyk
1. Beata Mazur
2. Zygfryd Grochol
3. Sonia Giera
4. Joanna Noras
5. Alfred Kozioł
6. Marcin Grochol
7. Brygida Pyka
8.
Turawa
Teresa Żulewska
1. Jolanta Król
2. Barbara Smok
3. Franciszek Mykietów
4. Stanisław Kolasa
5. Wiktor Twardawski
6. Wojciech Słychań
7. Alfred Joszko
8. Rajmund Gazda
9. Waldemar Rabe
9.
Węgry
Róża Wieczorek
1. Adam Prochota
2. Rajmund Jończyk
3. Lidia Fronia
4. Damian Morawietz
5. Zbigniew Kulesza
6. Grażyna Wieczorek
7. Andrzej Powrosnik
10.
Zakrzów Turawski
Jerzy Zubeil
1. Waldemar Krawczyk
2. Waldemar Matysek
3. Leonard Warzecha
4. Danuta Dorn
5. Eryk Michalczyk
6. Teresa Pielorz
7. Małgorzata Panicz
11.
Zawada
Józef Datko
1. Jan Blasczyk
2. Ewa Kulawik
3. Sebastian Klotka
4. Jolanta Wacławek
5. Bernard Klimek
6. Piotr Szmolke
7. Alfred Kaczmarek
8. Adrian Brandt
9. Krystian Kulawik

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.