Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

ZARZĄDZENIE Nr 5/2011

Zarządzenie Nr 5/2011

Załącznik do Zarządzenia

Do pobrania:

JPEGZarządzenie Nr 5/2011

JPEGZałącznik do Zarządzenia

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.