76258.jpeg W dniu 05.11.2010r. na sesji Rady Gminy w Turawie zostały określone stawki podatku od nieruchomości na rok 2011

Stawka podatku od budynku mieszkalnego od 1m2 powierzchni użytkowej wynosi- 0,59zł.

 Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,58zł., od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od 1m2 powierzchni – 0,17zł. .

Stawka od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej wynosi -16,00zł. ,od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi – 4,70zł. taka sama jak w roku 2010.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

  1.  

    od 1 ha przeliczeniowego gruntów równowartość pieniężną 2,5 decytony żyta,

  2.  

    od 1 ha gruntów fizycznych równowartość pieniężną 5 decyton żyta obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w roku 2010 za 1 decytonę wynosi -37,64zł.

Stawka podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy w roku 2011 wynosi -94,10zł.

Stawka podatku rolnego za 1 ha fizyczny w roku 2010 wynosi- 188,20zł.

Podatek leśny od 1 ha lasu, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku 2010 za 1 m3 wynosi 154,65zł.

Podatek leśny za 1 ha fizyczny lasu w roku 2010 wynosi 33,3630zł.

W 2011r. obowiązują te same stawki podatku od środków transportowych co w 2010r -uchwała w sprawie podatku od środków transportowych znajduje się na stronie internetowej www.bip.turawa.pl

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 03-01-2011 13:39

Przewiń do góry