Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

INFORMACJA

Wójt Gminy Turawa informuje o konsultacjach ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY TURAWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2011 ROK. 

Konsultacje odbędą się w dniach 13-19.12.2010 r. Przy konsultacji zostaną zastosowane następujące formy:

- publikacja tekstu dokumentu na stronie www.turawa.p w zakładce Organizacje i Stowarzyszenia

- publikacja tekstu dokumentu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Turawie

- przyjmowanie uwag i wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres

- przyjmowanie uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39 c

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.