Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacja z WiK-u Turawa

logo wik turawa.jpeg Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. uprzejmie prosi o zgłaszanie się do końca grudnia 2010 do siedziby spółki wszystkich właścicieli nieruchomości zabudowanych lub w trakcie budowy w miejscowości Turawa Marszałki, którzy są zainteresowani przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej, a których posesje nie zostały wcześniej objęte realizowanym obecnie projektem budowy kanalizacji w tej miejscowości.

Jednocześnie informujemy, że środki pochodzące z Unii Europejskiej dotyczą tylko istniejących nieruchomości, a warunkiem przyłączenia jest deklaracja o przyłączeniu budynku do nowo wybudowanej sieci w terminie do 6 miesięcy od daty wykonania przyłącza.

 


 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.