Licząca 15 radnych Rada Gminy Turawa na pierwszym posiedzeniu zebrała się w komplecie. Zgodnie z tradycją obrady prowadził, do czasu wyboru przewodniczącego nowej rady, przewodniczący senior, czyli najstarszy radny. Zaszczyt ten przypadł panu Ernestowi Grzesikowi. Odczytał on tekst ślubowania, po czym każdy radny wyczytany z imienia i nazwiska potwierdził z osobna akt ślubowania.

Jednym z głównych punktów tej sesji był wybór przewodniczącego Rady Gminy Turawa oraz jego dwóch zastępców. Po zgłoszeniu kandydatów na przewodniczących, czyli Pana Artura Gallusa i Pana Adama Prochoty oraz po powołaniu Komisji Skrutacyjnej, w składzie Andrzej Skrzipczyk, Danuta Matysek, Iwona Duda, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania, odbyły się tajne wybory przewodniczącego. W głosowaniu tym zwyciężył Pan Adam Prochota, który następnie przejął prowadzenie sesji inauguracyjnej od przewodniczącego seniora.

W kolejnym tajnym głosowaniu wybierano zastępców przewodniczącego, którymi zostali Pan Ernest Grzesik oraz Pani Maria Syboń.

Na zakończenie inauguracyjnej sesji Rady Gminy Turawa, Pan Przewodniczący Adam Prochota pogratulował wszystkim radnym wyboru oraz jeszcze raz podziękował za wybór jego na Przewodniczącego Rady.

DSC04395.jpeg DSC04388.jpeg DSC04389.jpeg DSC04391.jpeg DSC04401.jpeg DSC04403.jpeg DSC04404.jpeg DSC04405.jpeg DSC04410.jpeg DSC04411.jpeg DSC04415.jpeg DSC04416.jpeg
 

Publikacja:
Magdalena Sadowska

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 01-12-2010 10:34

Przewiń do góry