Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Kolejny sukces naszej Gminy

kciuk3.gif W mijającej kadencji 2006-2010 w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” na 1576 gmin wiejskich nasza Gmina zajęła  14 miejsce w kategorii: „Gminy wiejskie – Sukces INFRASTRUKTURALNY”.
W rankingu tym posłużono się powszechnie dostępnymi i dającymi się zmierzyć wskaźnikami. Porównywana była sytuacja na początku i na końcu kadencji.
Kategorię „Sukces INFRASTRUKTURALNY” obejmuje również 5 mierników, tj.:
1. powierzchnia użytkowa mieszkań zbudowanych w latach 2005-2008
2. wzrost liczby mieszkańców podłączonych do oczyszczalni ścieków (2005-2008)
3. wzrost liczby mieszkańców podłączonych do sieci gazowej (2005-2008)
4. wzrost liczby mieszkańców podłączonych do kanalizacji (2005-2008)
5. wydatki finansowane z funduszy unijnych i innych bezzwrotnych środków zagranicznych (suma za lata 2006-2009).
Kategoria ta pokazuje, w jakim stopniu udało się uzyskać postęp w rozwoju infrastruktury wiejskiej, od której stanu zależy nie tylko poziom życia ludzi, ale i warunki dalszego rozwoju gospodarczego. Środki na inwestycje infrastrukturalne w dużej mierze pochodzą z projektów finansowanych przez Unię Europejską, dlatego rozwój Gminy i tempo wzrostu gospodarczego w dużej części zależy od ich pozyskiwania. Dla porównania w kadencji 2002-2006 w tej samej kategorii nasza Gmina zajęła 289 miejsce. Ranking jasno wskazuje, iż w naszej Gminie żyje się coraz lepiej.

 

Publikacja:
Magdalena Sadowska

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.