Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Kolejny zabieg biomanipulacyjny w Jeziorze Średnim

Wójt Gminy Turawa uprzejmie zawiadamia, iż w dniu 15 listopada 2010r. (poniedziałek) o godz. 10.00 odbędzie się kolejny zabieg biomanipulacji Jeziora Średniego w Turawie. Zabieg ten jest jednym z elementów szerokiego programu oczyszczania ww zbiornika w ramach „Rekultywacji Jeziora Średniego w Turawie metodą aeracji pulweryzacyjnej z systemem precyzyjnej inaktywacji fosforu”. W celu wzmocnienia efektów poprzednich zabiegów biomanipulacyjnych do jeziora zostanie wprowadzona kolejna ilość ryb drapieżnych. Szczupaki palczaki, które będą wpuszczone do zbiornika mają za zadanie chronić zooplankton, naturalnego konsumenta fitoplanktonu.
Miejsce zarybienia: Jezioro Średnie w Turawie brzeg północny (naprzeciw wału Jeziora Dużego).
W akcji zarybiania udział wezmą:
• Prof. dr hab. Stanisław Podsiadłowski pracownik naukowy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
• uczniowie Publicznego Gimnazjum w Turawie,
• przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu,
• przedstawiciele władz samorządowych Gminy Turawa, oraz
• przedstawiciele zaproszonych instytucji.

Serdecznie zapraszam

Wójt Gminy Turawa
Waldemar Kampa

DSC00491.jpeg
 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.