Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

         Do odpadów wielkogabarytowych, należą odpady które ze względu na swoje rozmiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach, są to przede wszystkim:

·        Zużyte meble,

·        Zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (AGD i RTV),

·        Opony do samochodów osobowych (do 4 sztuk),

·        Ponadwymiarowa armatura łazienkowa.

  

 UWAGA: Odpady z remontów nie są odpadami wielkogabarytowymi i nie będą zbierane podczas zbiórki.
 
Terminy zbiórek:
  • 04.11.2010r. (czwartek) – Osiedle Zawada Gmina Turawa

 

  • 04.11.2010r. (czwartek) i 05.11.2010r. (piątek) – wszystkie Sołectwa Gminy Turawa

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję w dniu poprzedzającym wywóz (wieczorem) lub w dniu wywozu do godziny 7.00.

     Mając powyższe na uwadze prosi się mieszkańców Gminy Turawa o aktywne włączenie się do zbiórki wyżej wymienionych odpadów, celem zapobiegania niekontrolowanego ich wywożenia i tworzenia tzw. „nielegalnych wysypisk” śmieci.

  Sporządziła:
Inspektor ds. ochrony środowiska
mgr Danuta Piwowarczyk

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.