Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Gmina Turawa na 6. miejscu w woj. opolskim

logo

W rankingu Gazety Prawnej „Europejska Gmina – Europejskie Miasto 2010” w województwie opolskim Gmina Turawa zajęła 6. miejsce. Dla porównania w roku ubiegłym było to 21. miejsce. Natomiast wśród gmin wiejskich województwa opolskiego tegorocznej edycji nasza Gmina uplasowała się na 2. miejscu.

W rankingu Gazety Prawnej oceniane są te samorządy, które mogą się pochwalić największymi osiągnięciami w pozyskiwaniu środków unijnych. Dotyczy to projektów realizowanych przez same samorządy, ale również tych, których beneficjentami są organizacje społeczne, rolnicy i przedsiębiorstwa działające na terenie danej gminy.
 
Podstawą rankingu są dane o podpisanych umowach o wsparcie, które gromadzone są przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ranking obejmuje dane o umowach zawartych do końca pierwszego kwartału 2010r., czyli do połowy kwietnia br. W rankingu tym również zostały wzięte pod uwagę projekty unijnego budżetu z lat 2007-2013.

Do wyliczenia punktacji użyto sumy 3 wskaźników:

1)      wartości podpisanych umów do liczby mieszkańców

2)      wartości umów do liczby projektów oraz

3)      liczby projektów przypadających na 1 000 mieszkańców.

Do pobrania:

JPEGWartość dofinansowania samorządów z Unii Europejskiej -woj. opolskie (3,03MB)

 

Wyróżnienie

 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.