Zapraszamy do udziału w organizowanych w Łodzi WARSZTATACH TEATRALNO-MUZYCZNYCH INSTRUKTORÓW PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA ARTY-STYCZNE Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Zadanie organizowane jest przez Towarzystwo Aktywizacji Muzyczno-Teatralnej Osób Niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Warsztaty obejmują pięć bloków tematycznych:

1. Warsztaty wokalne z zakresu emisji i higieny głosu oraz dykcji metodą indywidualnych ćwiczeń praktycznych.
2. Warsztaty aktorskie z zakresu gry aktorskiej, improwizacji scenicznej, wyrażania emocji a także konsultacje dotyczące doboru właściwego repertuaru teatralnego.
3. Warsztaty taneczne z zakresu partnerowania w tańcu, kultury gestu i ruchu oraz elementów tańca charakterystycznego.
4. Warsztaty wiedzy o muzyce z zakresu zasad muzyki, form muzycznych, elementów dzieła muzycznego i ich wpływu na psychikę człowieka.
5. Warsztaty psychologiczne przybliżające metody pracy z osobami niepełnosprawnymi, mające na celu lepsze rozumienie potrzeb i oczekiwań drugiego człowieka.

Uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia warsztatów.
W warsztatach może uczestniczyć najwyżej dwóch (w wyjątkowych wypadkach trzech) instruktorów (opiekunów artystycznych) z jednego ośrodka.

Planowanych jest 6 edycji warsztatów:
16 - 18 sierpnia 2010
21 - 23 sierpnia 2010
2 - 4 września 2010
22 - 24 września 2010
4 - 6 października 2010
19 - 21 października 2010

Warsztaty trwają trzy dni. Zajęcie rozpoczynają się po obiedzie pierwszego dnia i trwają 4 godziny z przerwą. Drugiego i trzeciego dnia zajęcia trwają 8 godzin z przerwą na obiad i przerwami kawowymi. Organizatorzy zapewniają całodzienne wyżywienie i dwa noclegi. Dojazd i ubezpieczenie – na koszt uczestników.
Ze względu na krótki czas do rozpoczęcia pierwszych warsztatów zgłoszenia na warsztaty sierpniowe przyjmowane będą drogą telefoniczną: 600 295 474 lub 502 068 703 (Sylwia Maszewska, kierownik warsztatów) lub 500 133 941 (Irena Rybak).
Zgłoszenia na warsztaty we wrześniu i październiku przyjmowane będą drogą mailową na adres: . W zgłoszeniu należy podać nazwę i adres jednostki kierującej, nazwę zespołu oraz nazwiska, imiona i numery PESEL uczestników warsztatów.
Prosimy o wybranie odpowiedniego dla Państwa terminu.

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 11-08-2010 12:08

Przewiń do góry