zaproszenie.jpeg

ZAKRES USŁUGI INFORMACYJNEJ


1. Działalność gospodarcza:

podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, w tym:
obowiązki podatkowe, zatrudnianie pracowników, finansowanie działalności i kontrola przedsiębiorstw

rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej

2. Możliwość uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i budżetu państwa:

• Charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania

3. Możliwości i zasad skorzystania z usług specjalistycznych o charakterze proinnowacyjnym i proeksportowym oraz szkoleniowym.

4. Inne informacje, w tym:

• Dane teleadresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu zrzeszających przedsiębiorców danej branży

• Wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych.

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 27-07-2010 13:35

Przewiń do góry